Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.woensdag 21 januari 2015

Karen Armstrong over In naam van God, Buitenhof, 18 januari 2015


Religie niet de hoofdreden van het sektarisch geweld

Pieter Jan Hagens van Buitenhof ondervraagt de voormalige Britse non en godsdiensthistorica Karen Amstrong over haar nieuwe boek In naam van God. Het verschijnen ervan noemt hij op het juiste moment, maar Armstrong zegt dat er tegenwoordig altijd wel iets gebeurt om een nieuw boek van haar aan op te hangen.

Hagens vindt het opmerkelijk dat er in Parijs ook een aanslag op joden werd verricht.
Volgens Armstrong komt dit door Palestina. Waarschijnlijk zit Islamitische Staat (IS) achter deze aanslag, omdat ze meer macht in het machteloze Palestina willen veroveren. Antisemitisme is niet eigen aan moslims. Pas na de stichting van de staat Israël kwam dat op. Armstrong zat in een VN commissie die de oorzaken van antisemitisme onderzocht en vaststelde dat dit conflict eerst opgelost moet worden voordat andere problemen kunnen worden aangepakt.

Hagens vraagt Armstrong wat ze vindt van de uitspraak van Rutte die de aanslag op de vrijheid sterk verwierp.  
Armstrong zegt dat de vrijheid bij ons heilig is, ook voor haar als schrijfster en voor de economie, maar niet voor Al Qaida die haar doelen nauwkeurig kiest en graag ons vrijheidssymbool aanvalt om daarmee een slag van beschavingen uit te lokken.

Hagens wil weten of de islam de bron van het geweld is?
Volgens Armstrong lokt macht geweld uit. Jihad betekent niet alleen heilige oorlog maar ook en veel meer: strijd. In de Koran wordt het woord zo’n veertig keer genoemd en slechts tien keer is er een verband met geweld.

Hagens vraagt of de Koran al dan niet gewelddadig is?
Religie heeft wel met het geweld te maken, maar is er niet de hoofdreden van. Het gaat bij terrorisme altijd om politieke macht. IS wil de natiestaten in het Midden Oosten ontmantelen, zoals Irak dat werd opgericht vanwege de olie, Al Qaida is uit op een clash. Ze noemt de instelling van het kalifaat door IS onzin. Het begrip was de laatste eeuwen een dode letter met alleen een symbolische waarde. Door Atatürk werd het ontmanteld. Sjiieten en soennieten zien er niets in, dus het Westen hoeft er niet bang voor te zijn.    

Hagens komt nog eens terug op religieus gemotiveerd politiek geweld.
Armstrong stelt dat de twee in het Midden Oosten niet te scheiden zijn. Bin Laden was duidelijk over zijn politieke ambities.

Hagens vraagt of de godsdienst verantwoordelijk kan worden gesteld voor het geweld.
Armstrong bevestigt dit. Het zou in de godsdienst moeten gaan om compassie en medelijden. Wij als zingevende wezens hebben religie nodig. Veel terroristen zijn niet gelovig. Daarnaast zijn er bekeerlingen en niet belijdende moslims in de gewapende strijd actief.

Hagens brengt de scheiding van kerk en staat naar voren, die in moslimlanden ontbreekt.
Armstrong is blij met deze scheiding, want die voorkomt geweld. Ze vertelt dat ze als non niet deugde, niet in armoede en gehoorzaamheid kon leven en niet vroom genoeg was. De cartoons had zij niet als beledigend ervaren. Vrouwen zijn toch al minder gewelddadig. Terrorisme heeft altijd te maken met vernedering, geschoktheid door het lijden van moslims en de behoefte om hen te helpen. Daarbij speelt een gebrek aan zingeving. Ze zou Barack Obama adviseren om de geweldsimpasse te doorbreken door demonstraties, niet alleen voor Westerlingen maar ook voor omgekomen Palestijnse kinderen, slachtoffers van Boko Haram in Nigeria en de vele burgerslachtoffers die door bombardementen in Syrië, Afghanistan en Irak gemaakt worden.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten