Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.donderdag 29 juni 2017

The truth about personality (2013), documentaire van Helen Nixon


Persoonlijkheid ligt niet vast maar verandert met ervaringen

In The truth about personality wordt de vraag gesteld hoe een persoonlijkheid ontstaat en of het mogelijk is die te veranderen. De Britse presentator Michael Mosley, die vol zit met negatieve gedachten en slaapproblemen heeft, stelt zich op als proefpersoon en dat geeft daarmee een zeer aanschouwelijk antwoord op deze vraag.

Regisseur Helen Nixon laat eerst archiefbeelden zien van het jongetje Mosley die een gelukkige indruk maakt. Later in zijn leven veranderde hij in een gestrest en negatief persoon. Hij wendt zich tot de wetenschap met de vraag of die daar iets aan kan doen.

Allereerst reist hij naar Oxford in de Amerikaanse staat Ohio waar men bij duizend personen vanaf vijftig jaar en ouder probeert vast te stellen wat het effect is van de invloed van de geest op het lichaam. Onderzoekster Becca Levy combineerde de vragenlijsten en de overlijdensgegevens en stelde vast de mensen met een positieve instelling zeven jaar langer leefden.

Na fysieke oefeningen en vasten wendt Mosley zich tot neurologe Elaine Fox van de universiteit van Essex. Ze maakt een elektro encefalogram van zijn hoofd (zie foto) en stelt vast dat sprake is van een dissymetrie tussen de hersenhelften en van een snelle reactie op boze gezichten hetgeen doet denken aan doemdenken. In een karaokebar blijkt hoe moeilijk Mosley het vindt om zich zingend te uiten. In het MIT in Boston laat hij zijn emoties meten door Rosalind Picard. Ze stelt vast dat zijn systeem snel gealarmeerd is. Hij doet twee in Essex oefeningen die daar tegen moeten helpen, de cognitieve bias modification (cbm)waardoor men positief gaat denken door vrolijke gezichten te midden van boze aan te klikken en daarnaast meditatie in de vorm van mindfulness, die een gevoel van ontspanning geeft al denkt de negatieve kant van Mosley dat dit van voorbijgaande aard is.

Mosley vraagt zich af waarom de ene persoon zoveel zorgelozer is dan de ander en komt uit bij Mike Spector die in een ziekenhuis in Londen tweelingenonderzoek doet en de laatste tijd de verschillen van een-eiïge tweelingen met hetzelfde Dna onderzoekt. Spector vertelt dat de genetische eigenschappen zo’n veertig tot vijftig procent van de persoonlijkheid bepalen en dat de omgeving het overige percentage voor zijn rekening neemt. Aan de hand van de tweelingzussen Debbie en Trudi wordt onderzocht hoe het kon dat Trudi een depressie ontwikkelde en Debbie niet. Spector wijst erop dat genen kunnen veranderen. Deze leer wordt epigenetica genoemd. Zo kan een scheiding verantwoordelijk zijn voor een negatieve persoonlijkheid, maar ook het omgekeerde is het geval.

Mosley voelt zich na zeven weken oefenen veel positiever en zijn vrouw bevestigt dit. Tijdens een nieuwe EEG laat Elaine Fox zien dat er veranderingen werden waargenomen in de hersenen. De dyssymetrie is minder geworden is en Mosley reageert eerder op lachende gezichten dan op boze. Het eerste komt door de mindfulness, het tweede door de cbm. Mosley weet wat hem te doen staat. Doorgaan op de ingezette weg. 

Hier meer informatie over de cbm.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten