Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.vrijdag 2 juni 2017

Bannon’s war (2017), documentaire van Michael Kirk


Adviseur van Trump in de ban van de vernietiging van islam en establishment

Na het bekijken van de verhelderende documentaire Bannon’s war van Michael Kirk, zag ik de hoofdrolspeler gisteravond aanschuiven bij de perconferentie van Donald Trump over het klimaatverdrag van Parijs en wel op de voorste rij. Toen wist ik al meteen hoe laat het was. De inleidende woorden van Pence over de beloften die de hardwerkende Trump houdt, wezen in dezelfde richting en niet veel later bracht Trump zelf nogal laconiek het nieuws dat de Verenigde Staten het klimaatverdrag opzegt omdat het schadelijk is voor de Amerikaanse belastingbetaler, een term die zou oplichten in de woordcloud van zijn, ongetwijfeld door Bannon gedicteerde toespraak. Kirk laat zien hoe Bannon zo ver gekomen is. De gewiekste ideoloog speelt in op de sentimenten van de laagopgeleide Amerikaanse burger, die gelooft dat het klimaatverdrag een samenzwering is tegen het beste land van de wereld. De strijd die Bannon voert met domme Trump als spreekbuis lijkt veel op die van Sarah Palin enkele jaren geleden. Het portret van haar van Nick Broomfield, You Betcha!, is een aardige inleiding op hetgeen Bannon verder uitwerkt.

Kirk begint zijn documentaire in opdracht van Frontline met het bezoek dat Trump in gezelschap van Bannon bracht aan het Pentagon. Hun idee was om flink de bezem door de bestaande orde te halen. Bannon stelde Trump voor om meteen na het aanvaarden van het presidentschap een groot aantal decreten uit te vaardigen, onder andere het verbod voor moslims uit een groot aantal islamitische landen om de Verenigde Staten binnen te komen. Zijn bedoeling was om chaos te veroorzaken, waar hun achterban heel erg van zou genieten en zeggen dat er onder Trump iets aan de problemen gedaan werd. Het scheppen van ontwrichting vormt een belangrijk doel voor populistische charlatans, zoals Bannon.

Kirk toont een opname van Bannon, die verder nooit zo veel zegt over zijn visie, in het Vaticaan. Daarin gaat hij te keer tegen de moslims. Alle problemen in de wereld hebben met de islam te maken. Dat heeft te maken met zijn achtergrond als katholieke jongen in Richmond, Virginia met een vader die een hardwerkende automonteur was en een aanhanger van John F. Kennedy. Stephen ging naar de katholieke militaire academie, gedroeg zich als een vechtersbaas en werd voorzitter van een studentenvereniging die zich tegen het establishment richtte. Tijdens zijn dienst bij de marine werd de Amerikaanse ambassade in Teheran bezet. Bannon vond de manier waarop Carter de gijzeling probeerde op te lossen, een farce. Hij studeerde aan Harvard om nam een baan bij Goldman Sachs. Tot de aanslag op de Twin Towers was hij een man zonder doel. Daarna maakte hij een documentaire over Ronald Reagan, die geloofde in het Beest dat verslagen moest worden. In een coda van de documentaire fulmineerde Bannon tegen de islam. Hij bestudeerde de manier waarop hij die zou kunnen vernietigen en maakte de film The zero generation op basis van het boek The fourth turning van William Strauss, waarin hij een apocalyptische visie op de wereld ontvouwde. In de documentaire The undefeated over Sarah Palin verspreidde hij het populistische gedachtegoed. Helaas voor hem wilde zij geen presidentskandidaat worden.

De samenwerking met journalist Andrew Breirbart opende nieuwe deuren. Gesponsord door multimiljonair Merder veranderde Bannon de stijl van de rechtse nieuwssite Breitbart News richting politiek en establishment. Schrijfster en journaliste Jane Mayer noemt de slogan America first een nativistisch geluid in de Amerikaanse politiek. Haatcampagnes tegen minderheden werden openlijk op de site gevoerd. In 2013 pakt Bannon samen met Stephen Miller, de latere speechschrijver van Trump, en senator Jeff Sessions de Republikeinen aan over de hervorming van de immigratiewet, die daarop faalde. Bannon klampte aan bij Trump, een bezeten lezer van Breitbart News. De mannen deelden dezelfde geest van vernietiging. Bannon adviseerde Trump die onder vuur lag over seksueel misbruik van vrouwen, zijn pijlen te richten op Bill Clinton. De aanval is de beste verdediging, zo bleek maar weer. De inauguratierede met termen als slachting kwam uit de koker van Bannon. Vrienden van Bannon namen sleutelposities in het kabinet in. Bannon nam deel aan zittingen van de Nationale Veiligheidsraad en hield een eigenzinnige toespraak voor de Conservative Political Action Conference, waarbij het leek alsof hij zelf alle lijntjes in handen had. Saturday Night Live maakt een mooie satire, waarin Bannon werd afgebeeld als de duivel die op de stoel van de president zit, waarop Trump hem een trede lager zette. De bemoeienis met de toespraak na honderd dagen regeren doet vermoeden dat Bannon nog steeds aan de touwtjes trekt. Het vermoeden werd gisteravond nog eens bevestigd. 


Hier de trailer die begint met de nauwelijks te verdragen woorden America will start winning again, hier mijn bespreking van You Betcha!, hier de integrale weergave van The undefeated.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten