Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.woensdag 8 oktober 2014

Vreeman en Bregman over de positie van de PvdA, Buitenhof, 5 oktober 2014De PvdA als repareermachine

De PvdA heeft traditiegetrouw een sterke achterban in de provincie Friesland, maar die ligt onder vuur. Een onderzoekscommissie, waarin onder andere partijstrateeg Jacques Monasch, schreef een evaluatierapport naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in maart j.l. om te voorkomen dat de steun voor de PvdA verder afkalft.

Marcia Luyten heeft voormalig PvdA-voorzitter Ruud Vreeman (1947) en publicist Rutger Bregman (1988) uitgenodigd om te praten over de manier waarop een mogelijke verdere neergang van de partij kan worden voorkomen. De heren verschillen meer dan veertig jaar en dat is hoorbaar.
Vreeman (zie foto) mag beginnen. Hij is een echte bestuurder en zegt dat er onzekerheid is onder de leden maar dat de PvdA veel kan hebben. De problemen met het electoraat waren er ook in de tijd dat hij partijvoorzitter was. Hij is het niet eens met Luyten dat er een rechts beleid wordt gevoerd. Veel leden zijn overgestapt naar D’66 dat individuele ontplooiing hoger in het vaandel heeft staan. Voor de PvdA is globalisering minder een kans. Mensen willen vastigheid, al vindt hij het niet verkeerd dat de overheid ook een beroep kan doen op de eigen verantwoordelijkheid.

Bregman (zie foto) vindt de leegloop van de PvdA een probleem dat ook andere grote partijen kennen. Hij meent dat het aan het politieke model lig, waardoor partijen geen visie meer uitdragen maar kijken welke mening de meeste stemmen trekt. De sociaal democratie stelde zich ooit verheffing tot doel, maar is tegenwoordig enkel als een repareermachine problemen aan het oplossen. Zoiets kan men beter aan consultants overlaten, sneert hij.

Vreeman bestrijdt dat het oplossen van problemen verkeerd is. De lokale politiek is altijd progressief, zegt hij wervend. Hij bedoelt daarmee dat niemand erbij gebaat is als er inwoners buiten de boot vallen. Als waarnemend burgemeester van Groningen heeft hij natuurlijk een andere invalshoek dan de historicus Bregman. Vreeman had beter geïnterviewd kunnen worden voor het programma De stad aan de macht, waarin stadsstaten het voor het zeggen hebben en de nationale politiek een ondergeschikte rol heeft. Bregman vindt dat de uitdaging verder gaat dan het lokale niveau. Democratie vraagt om het hebben van een keuze en die is er nauwelijks meer in onze depolitiseerde maatschappij. Technische oplossingen zijn niet neutraal.

De heren verschillen over het belang van volledige werkgelegenheid. Bregman vindt dat de politiek met andere ideeën moet komen omdat er steeds meer werklozen bij komen. Het heeft geen zin om die allemaal te gaan bijscholen en met elkaar te laten concurreren. Vreeman zegt nogal vermoeid dat hij die discussie wel kent. Die speelde ook in de jaren tachtig. Hij ziet het als een conjunctureel probleem.

Luyten brengt de decentralisatie van bestuurstaken in. Bregman vindt het geen ideologisch maar een pragmatisch beleid. Hij wil naar een grotere, utopische visie toe. Vreeman waardeert de denkkracht van de jongere generatie, maar acht decentralisatie van veel belang, vooral als het gaat om het verduurzamen. Bregman meende laatst Lodewijk Asscher iets zeggen over het opvangen van de gevolgen van robotisering en was verheugd op dat vleugje nieuwigheid. Dat is heel wat anders dan mensen in baantjes dwingen die er niet zijn. Op de tegenwerping van Vreeman dat men toch een baan wil, antwoordt Bregman dat er ook veel onbetaald werk te doen is.

Hier de belangrijkste voorstellen uit het rapport Samen sterk naar 2018 van de Pvda Friesland.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten