Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.vrijdag 29 december 2017

Eindejaarsbericht Allerhande maar vooral literatuur 2017


Eerst een nieuwe aarde

Verandering lijkt verder weg dan ooit. Misschien wil men in het Westen ook niet veel anders dan vasthouden dat men heeft, binnendringers weren en zich zowel lichamelijk en geestelijk volstoppen met de vruchten die de materiële maatschappij ons als enorme worsten voorhoudt. Misschien is het geweld waarmee ons behoeften worden opgedrongen, zoals de Brits Indiase denker Pankaj Mishra in een recente uitzending van Tegenlicht opmerkte, nauwelijks meer te stoppen en worden vooral jonge mensen daardoor zozeer vergiftigd dat een andere manier van leven nauwelijks nog tot de alternatieven behoort, terwijl de oudere garde zijn zegeningen kent en de dagen wel uitzit.

Berichten over de toenemende invloed van de technologie op ons leven ondermijnen de bereidheid om actie te ondernemen. Het was jammer dat Jelle Brandt Corstius in zijn serie Robo sapiens niet wat meer tegengas gaf tegen ontwikkelingen waarin het mens zijn in het geding is. Technologie is prachtig zolang het ten dienste van de mens staat, maar als het de mens gaat overvleugelen zijn we op de verkeerde weg.

Helaas zit de politieke vernieuwing in Catalonië in het slop, ook omdat het bestuur van de regio niet handig geopereerd heeft en niet duidelijk gemaakt heeft wat precies de ideeën voor de toekomst waren. Daardoor heeft men ook niet de steun van de Europese Unie gekregen, terwijl die toch, in het licht van een federale organisatie, een natuurlijke bondgenoot van regionale Dat de nationale staat zijn langste tijd gehad heeft moge ondanks oprispingen in Spanje duidelijk zijn, maar tegelijk dient de Europese Unie een nieuwe injectie te krijgen in sociale zin om tot een volwaardig alternatief te kunnen dienen. Het zou een mooi gebaar zijn als men de vluchtelingen die al jaren vastzitten op de Griekse eilanden een veilige plaats geeft in ons rijke deel van de wereld. 

Gelukkig zijn er in deze sombere tijden ook jonge en oudere mensen die de knuppel in het hoenderhok gooien. Tot hen behoren Ruud Koonstra die de energietransitie wil versnellen en zeker ook de theatermakers Anoek Nuyens en Rebekka de Wit (zie foto) die in de voorstelling Tenzij je een beter plan hebt de vinger op de zere plek legden en ons voorhielden dat onze houding ten opzichte van de wereld vergelijkbaar is die van de nazi’s die later zeiden dat ze zich niet bewust waren van de diepe ellende waarin ze de mensheid gestort hadden. Nieuwe berichten over de afkalving en de ijsbergen en de toename van plastic in de oceanen zouden ons moeten aansporen om radicaal voor een andere levenswijze te kiezen. De mooie woorden van het nieuwe kabinet ten spijt, stelde Koornstra, komt het aan op daden en gelukkig zijn er velen, die hun handen uit de mouwen steken om een betere maatschappij tot stand te brengen.

Beter dan Freek de Jonge kan ik het niet zeggen. Hier zijn vers voor de kerst 2017, gemaakt in opdracht van Trouw en geplaatst op de voorpagina van de laatste kersteditie:

We trekken Het Verhaal
als ooit de Vlaamse primitieven
niet langer vol verlangen naar ons toe
We kunnen het redelijkerwijs niet meer geloven
Laten de oren hangen naar het consumptieve
Zijn de strekking moe

Daar komt het machteloos besef bij
na elk appèl op het geweten
je doet het toch nooit goed
Wijs laten wij ons door niemand maken
Woorden die ons moeten raken zijn versleten
en zo zakt de moed

We hebben geen behoefte meer aan vragen
waar we geen antwoorden op weten
en nog het minst van alles
zitten we te wachten op een preek
Maar wat blijft er over van een wereld
zonder geloof in goed en beter
Wat moet er worden van ons leven
als de geest ontbreekt?

Blijf Het Verhaal vertellen
De wereld kan niet zonder
en ieder pasgeboren kind
is behalve een mysterie
bewijs van het wonder
dat het leven steeds opnieuw begint

Ik hoop van harte dat de verbeteringen die mensen voorstaan en realiseren in het komende jaar zich uitbreiden en dat men weerstand kan bieden aan het maatschappelijk geweld waarmee de gevestigde machten dag na dag op ons inbeuken. Als het tegenzit is er altijd nog de troost van de literatuur. In ieder geval zal ik zelf, vanuit het idee dat we genoeg informatie hebben en dat het nu gaat om het verwezenlijken van de goede bedoelingen, de laatste twee jaar waarin ik dit blog nog wil bijhouden minder artikelen plaatsen. Genoeg is genoeg. Eerst een nieuwe aarde.

Hier mijn verslag van de Tegenlichtuitzending met Pankaj Mishra, hier mijn bespreking van de voorstelling Tenzij je een beter plan hebt, hier mijn verslag van de Tegenlichtuitzending met Ruud Koornstra, hier mijn bespreking van de serie Robo sapiens. et  Het  JH
Geen opmerkingen:

Een reactie posten